Instruccions pels Autors


Articles

Us animem a enviar contribucions que reflecteixin tant treballs acabats com treballs en curs, i que continguin idees originals i prometedores.

  • Les llengües oficials del congrés són: català, castellà, francès, italià i anglès. Però només es publicaran a les actes, a IOS Press: Frontiers in Artificial Intelligence series, aquells articles redactats en anglès.
  • Tots els articles tindran una extensió màxima de 10 pàgines.
  • Totes les contribucions s'hauran de lliurar en format PDF.
  • La revisió no és anònima, per tant, heu de lliurar les comunicacions en forma d'article complet, amb els noms dels autors i les corresponents afiliacions.
  • La data límit del lliurament és el 3 de juny de 2012


Guia pels autors

Les actes del CCIA 2012 es publicaran a través d'IOS Press cosa que obliga a seguir les següents indicacions pel que fa al format de les contribucions.

Preparació de l'article

  • S'ha d'enviar la contribució totalment formatada, és a dir, camera-ready.
  • La llargada màxima de l'article serà de 10 pàgines.
  • No ha de dur número de pàgina.
  • No ha de dur capçaleres dinàmiques.
  • Tots els artícles han de dur un Abstract. Això és esencial per millorar la visibilitat dels artícles a IOS Press On-line.

IOS Press posa a la vostra disposició instruccions detallades de preparació de contribucions camera-ready que podeu descarregar d'aquí. Disposeu també de les corresponents plantilles i fulls d'estil pel vostre article en LaTeX. Aquest any solament es podrà enviar el format de l'article en LaTeX, a causa de els problemes ocasionats en anteriors edicions el format Word.

 

Enviament de l'article

La vostra contribució, en format PDF i ajustada a les convencions esmentades abans, s'ha de sotmetre a revisió mitjançant la plana corresponent al CCIA 2012 a EasyChair:

Chair http://www.easychair.org/conferences/?conf=ccia2012